Monthly Archives

maj 2017

Plads udnyttet køkken

Vi hjælper dig med at finde dit drømmekøkken

By Nyheder & Informationer

Vi hjælper dig med at finde dit drømmekøkken

Med vores store kendskab til køkkenbranchen gennem mange år, tilbyder vi vores erfaring og ekspertise på området, nyt køkken, nyt badværelse og garderobe indretning.

Vi kan deltage i mødet med Køkkensælgeren og med vores lange erfaring i branchen, medvirke til at du får netop DET færdige produkt, materialer og kvalitet som DU ønsker og ikke det som sælgeren synes.

Køkkenfirmaerne har rigtig mange dygtige sælgere, som sælger rigtig mange køkkener, godt for firmaerne…….. men desværre har køkkenbranchen generelt et dårligt ry, og det bærer de selv skylden for. Vi har alle set på TV og hørt om folk der har ventet hele og halve år på at få deres køkkener gjort færdige.

Det skyldes i de fleste tilfælde forkert opmålinger, skabe der ikke er plads til, bordplader der så ikke passer, og generelle misforståelser mellem sælger og kunde. Historierne er desværre mange, men ikke særlig forskellige.

Det er en kendsgerning at stort set alle køkkensælgere ikke har en håndværksmæssig baggrund, men udelukkende oplæres i salgsteknik for at få salget i hus. Det byggetekniske og faglige grundlag samt grundig kendskab til materialer er på et yderst sparsomt niveau og kan kun til egnes gennem en faglig uddannelse og år lang erfaring. Alligevel betror vi dem vores dyre køkkenprojekt som oftest indbefatter større byggetekniske forandringer som involverer flere forskellige faggrupper.

Det er her de store problemer og konflikter opstår, ikke kun mellem sælger og kunde, men også mellem de forskellige håndværkere da der mangler overblik, koordinering og oftest ikke er udarbejdet et budget for de samlede byggeomkostninger som derfor kommer bag på de fleste kunder.

Oven i købet forlanger de fleste køkkenfirmaer betaling fra håndværks firmaerne for at få arbejdet anvist. Det er efter vores mening helt urimeligt og ude af takt med god etik og godt håndværk.

Det er et ufravigeligt faktum, ligesom det ikke er en velbevaret hemmelighed, som vi her belyser.

Vi er sikre på at køkkenfirmaerne gerne vil forbedre deres image, og det kan vi hjælpe dem med.